Pelajar Boleh Bawa Handphone Ke Sekolah Mulai 2013Pelajar Sekarang Boleh Bawa Handphone Atau Telefon Bimbit Ke Sekolah Mulai tahun depan 2013.
Ini merupakan berita baik bagi pelajar sekolah rendah mahupun menengah. Ini berikutan faktor aspek keselamatan dan mengambil kira pandangan yang positif. Perkara itu antara yang terkandung dalam Draf Peraturan Pendidikan Displin Murid 2012, yang kini di peringkat akhir, sebelum dibawa kepada pejabatPeguam Negara dan diluluskan.

handset di sekolah Pelajar Boleh Bawa Handphone Ke Sekolah Mulai 2013

Inisiatif itu mengambil-kira pandangan pihak berkepentingan ibu-bapa dan guru, pelajar serta pentadbiran sekolah. Rasional penggunaan alat komunikasi di luar waktu kelas membabitkan faktor termasuk keperluan keselamatan murid dan persekitaran pembelajaran secara maya.

Peraturan yang digubal di bawah Akta Pendidikan 1996, tidak memerlukan pindaan di Parlimen. Hukuman bagi murid yang melanggar displin peraturan baru itu ditetapkan perlu menjalani aktiviti bersifat pendidikan termasuk khidmat masyarakat.

0 comments:

Artikel Berkaitan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...